HITECON trên VTV1

  2018-04-18 03:50:33

Bằng uy tín và chất lượng đã được khẳng định trên thị trường, sản phẩm của Hitecon vinh dự được góp mặt trên kênh truyền hình quốc gia VTV1, trong chương trình Phim tài liệu về "Kiến trúc nhà cao tầng ở Việt Nam" - Tập 3

#vtvhitecon

#vtvphimtailieuhitecon