Hướng dẫn thi công hệ trần thạch cao chống cháy 60 phút

  2020-12-17 15:10:03

USG Boral cung cấp giải pháp hệ thạch cao chống cháy FireBloc với thời gian chống cháy lên đến 4 giờ, hỗ trợ thoát hiểm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Khuyến nghị sử dụng đồng bộ tấm, khung và các phụ kiện của USG Boral để đảm bảo một hệ trần đạt khả năng chống cháy tối đa.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG HỆ TRẦN CHỐNG CHÁY FIREBLOC 60 PHÚT