Tuyển dụng

Hitecon - Tuyển dụng giám sát thi công trần vách thạch cao

  2018-06-07 08:48:13

Để đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian sắp tới, công ty Hitecon xin được trân trọng thông báo tuyển dụng 02 cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác Giám sát thi công trần vách thạch cao


Thông báo tuyển dụng tháng 8 năm 2017: Giám sát thi công trần vách thạch cao

  2017-08-07 04:00:00

Tuyển dụng giám sát thi công trần vách thạch cao