Tuyển dụng


Tuyển dụng Nhân viên hồ sơ - Phòng kỹ thuật thi công

  2019-03-01 14:54:00

Hitecon cần tuyển 01 nhân viên hồ sơ phòng kỹ thuật thi công làm việc tại Hà Nội


Tuyển dụng 02 vị trí giám sát thi công trần vách thạch cao

  2018-08-29 08:19:54

Để đáp ứng nhu cầu các công trường trong thời gian sắp tới, Công ty Hitecon xin được trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự tháng 9/2018 như sau:


Hitecon - Tuyển dụng giám sát thi công trần vách thạch cao

  2018-06-07 08:48:13

Để đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian sắp tới, công ty Hitecon xin được trân trọng thông báo tuyển dụng 02 cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác Giám sát thi công trần vách thạch cao


Thông báo tuyển dụng tháng 8 năm 2017: Giám sát thi công trần vách thạch cao

  2017-08-07 04:00:00

Tuyển dụng giám sát thi công trần vách thạch cao